You are here:   Home > Chia Xẻ Lời Chúa

Chia sẻ Lời Chúa

Tác Giả: Ngày Tạo: 14/12/2009 3:40 CH RssIcon
Những bài chia sẽ lời Chúa của Linh Mục Anphong Trần Đức Phương
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:59 CH
CHÚA NHẬT XXIII: nói đến thái độ từ bỏ mọi sự để có thể theo Chúa trong cuộc hành trình gian khổ trần gian tiến về quê hương thật Nước Trời. Bài Đọc I (Sách Khôn Ngoan 9: 13-19): Con người luôn phải mang tính xác thịt nặng nề, hướng về tội lỗi mất lòng Chúa và xúc phạm đến tha nhân; vì thế phải nhờ...
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:53 CH


Chúa nhật hôm nay nói đến tinh thần phục vụ trong khiêm tốn. Khiêm tốn là sống đúng theo con người trung thực của mình và biết tôn trọng mọi người, dù giầu sang hay nghèo khó, dù...
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:49 CH
 Chúa Nhật hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta con đường sống đạo là con đường khó khăn, phải leo dốc, phải qua “Cửa Hẹp.” Nhưng chúng ta cứ cố gắng và cầu nguyện rồi Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả để tới đích điểm là quê hương thật Nước Trời....
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:43 CH
Thiên Chúa đã cho Mẹ được không mắc Nguyên Tội (tội Tổ Tông Truyền). Mẹ hoàn toàn trong sạch khỏi tội Nguyên Tội và mọi vết nhơ tội lỗi (Khởi Nguyên 3:15): “Mẹ Đầy Ơn Phúc.” (Luca 1:28)....
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:41 CH
Chúa Nhật hôm nay nói đến tinh thần sống đức tin của chúng ta trong cuộc đời trần gian chóng qua này. Bài Đọc I (Sách Khôn Ngoan 18:6-9): Các Tổ phụ xưa đã sống vất vả, nhưng luôn trung thành giữ các giới răn Chúa và luôn sống như những người công chính và đáng được ca tụng qua muôn thế hệ. Bài Đọc II...
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:37 CH
(Có những người email hỏi tôi sao đã viết “Câu chuyện Mùa Hè”, rồi “Câu chuyện Mùa Thu” mà không thấy Chuyện Mùa Đông và Mùa Xuân?... Vậy hôm nay xin gửi đến quý vị “Câu chuyện Mùa Xuân”, còn Câu Chuyện Mùa Đông xin để tương lai trả lời.

Câu chuyện Mùa Xuân là những “Câu Chuyện Làm Giầu,” vì Mùa...
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:35 CH
Chúa Nhật hôm nay nói đến thái độ của chúng ta phải có đổi với của cải và những thực tại chóng qua ở trần gian. Bài Đọc I (Sách Giảng Viên 1: 2;2:21-23): Mọi sự trần gian sẽ qua đi. Mọi người, dù giầu hay nghèo, bình dân hay quyền quý, cũng qua đi và khi chết phải bỏ lại tất cả không mang theo được...
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:31 CH
Chúa Nhật hôm nay nói đến sức mạnh của sự cầu nguyện, đặc biệt của những người công chính, của những tâm hồn thành tâm thiện chí. Bài Đọc I (Sáng Thế 18:20-32): Ông Abraham bầu cử nhiều...
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:25 CH
Chúa Nhật hôm nay nói đến đời sống Cầu Nguyện và Hoạt Động; đồng thời cũng nói đến những thử thách đức tin trong việc phục vụ Chúa và tha nhân. Bài Đọc I (SángThế 18:1-10): Abraham là...
Bởi LM Anphong Trần Đức Phương vào 30/08/2010 1:23 CH
Chúa Nhật hôm nay nói đến luật Bác Ái là kính mến Chúa và yêu thương phục vụ tha nhân, đặc biệt trong việc giúp đỡ những người lâm cảnh khó khăn.

Bài Đọc I (Đệ Nhị Luật 30:10-14): Lề luật của Chúa đã được ghi khắc vào lòng chúng ta (Lương Tâm) để hướng dẫn chúng ta sống cho xứng đáng những...

Search